Relasjonsledelse hele veien

Enda en av våre største kunder har valgt å benytte Relasjonsledelse som sin prefererte ledelsesfilosofi i hele organisasjonen!
Selskapet har ca. 1000 ansatte over store deler av verden og er i sterk vekst.

Akkurat nå jobber første gruppe med mellomledere med å utvikle en plan for hvordan iverksette Relasjonsledelse i sin avdeling.