Verktøy

Alle verktøy for Relasjonsledelse og Relasjonskompetanse finner du her:

www.relasjonskompetanse.no/Maale/Maaleverktoy.asp

Referanser

Bergen kommune
Omfattende treningsprogram for ansatte i helse og omsorg

Øygarden kommune
Treningsprogram for ledere og ansatte i pleie og omsorg

Molde kommune
Treningsprogram for utvalgt gruppe innen helse og omsorg

Hustavle
Konseptet brukt på en rekke seminarer for ulike organisasjoner

*) Grunnpilarene i R.A.U.S.:

Ill. grunnpilarene i R.A.U.S.