Historien vår

Begreper og litteratur

Begrepet relasjonsledelse ble først skapt av Jan Spurkeland tidlig på 1990-tallet og beskrevet første gang i boken «Ledelse, dialog og samspill» (Alma Mater forlag, 1994). I 1998 skrev Jan Spurkeland boken Relasjonsledelse(Tanum forlag). Hensikten var å beskrive en ledelsesfilosofi som er tilpasset norsk arbeidsliv og vår demokratiske tenkemåte. Relasjonsledelse setter medarbeideren i sentrum for lederens oppmerksomhet for å skape ønskede resultater. Lederen får autoritet via en positiv relasjon til hver enkelt medarbeider og selve relasjonen har en motiverende kraft. Relasjonsledelse er nå utgitt i 4.utgave i 2013 og benyttes som pensum ved høgskoler og universiteter.

Bøkene «Relasjonskompetanse»(Universitetsforlaget, 2.utgave 2012) og «Prestasjonshjelp» (Universitetsforlaget, 2011) bygger videre på den samme ledelsesfilosofien og viderefører og utdyper teorien. Disse bøkene er også benyttet som pensumlitteratur ved høgskoler og universitet.

 

Organisering og markedsarbeid

Selskapet Relasjonsledelse AS ble etablert av Jan Spurkeland i 1997 for å drive organisasjonsutvikling og ledertrening. Ettersom interessen og etterspørselen i markedet har vokst år for år, erkjente vi i 2008 at konseptet måtte formidles av flere foredragsholdere og organisasjonskonsulenter.Vi startet med autorisasjonsutdanning i regi av Relasjonsledelse AS for å kvalifisere flere til dette arbeidet. Av de mange hundre som nå er autoriserte har Jan Spurkeland valgt ut de beste til å ivareta arbeidet med å videreformidle teoriene.

 

Nettverket

Nettverket av organisasjonskonsulenter utgjør i dag 9 selvstendige medlemmer som alle deltar i markedsarbeidet. Alle har egne selskaper og utgjør til sammen fagnettverket Relasjonsledelse Norge. Nettverket har forpliktende samhandlingsnormer og møtes til faste fagmøter og erfaringsutveksling.

Kommende arrangementer

Det er ingen kommende events på dette tidspunktet.