Relasjonskompetanse

Definisjon:

”Kunnskaper, ferdigheter, evner og holdninger som etablerer, utvikler, vedlikeholder og reparerer relasjoner mellom mennesker”

Forskning viser en nær sammenheng mellom en leders relasjonskompetanse og resultatoppnåelse. Høy relasjonskompetanse har vist seg å gi økt lojalitet, høynet motivasjon for arbeidsoppgavene, større endringsvilje og kreativitet samt lavere turnover og fravær. Gjennom en empatisk tilnærming der lederen møter medarbeiderne i et 24-timersperspektiv, høster han/hun tillit.

Radarhjulet viser hvordan vi systematisk deler inn relasjonskompetansen i 14 ulike dimensjoner. De 13 første dimensjonene korrelerer sterkt med den 14. Evnen til å skape resultater heves når en leder har høy relasjonskompetanse.

radar_symbols

For å utvikle Relasjonskompetanse tilbyr vi:

  • Organisasjons- og lederutviklingsprogrammer
  • Foredrag
  • Seminarer og workshops
  • Coaching av enkeltledere

Artikkel om Relasjonskompetanse som grunnlag for å skape resultater i arbeid og på skole

Bok: Relasjonskompetanse

Bok: Relasjonskompetanse

Forfatter: Jan Spurkeland
Universitetsforlaget 2012

Boken gir innføring i ferdigheter og metoder for mestring av relasjonsledelse. Pedagogisk tilrettelagt for ledertrening og studier.