Relasjonsledelse

Relasjonsledelse

Relasjonsledelse er en norsk lederstil som fremmer likeverd og samarbeid. Ved å praktisere relasjonsledelse vil du bedre kunne se og ta i bruk medarbeidernes fulle potensial. Du dyktiggjør og ansvarliggjør de ansatte samt frigjør kreativitet og endringsvilje.

Relasjonsledelse Norge skreddersyr bevisstgjørings- og læringsprogram for deg og din bedrift. Her vil du i tillegg til teoretisk innføring i sentrale relasjonelle kunnskaper og ferdigheter, også få praktisk trening og individuell oppfølging. Vi utfordrer deg til å prøve ut de nye ferdighetene gjennom konkret handling i egen organisasjon, og gir deg individuell veiledning gjennom hele lære- og utviklingsprosessen.

Din evne til aktiv lytting, dialogskaping og andre viktige relasjonelle ferdigheter utvikles best gjennom praktisk øvelse og veiledning. Målingene i “ditt” radarhjul (se Relasjonskompetanse) gir et godt utgangspunkt for hva du trenger å trene mest på.

For å utvikle Relasjonsledere tilbyr vi:

  • Organisasjons- og lederutviklingsprogrammer
  • Foredrag
  • Seminarer og workshops
  • Coaching

Jan Spurkeland har også lagd en kort video om Relasjonsledelse. Se videoen.

Jan Spurkeland har også skrevet en artikkel om «Relasjonsledelse som helsefremmende lederatferd«.

 

Autorisasjonskurs i Relasjonsledelse

Om du ønsker å få en innføring i Relasjonsledelse samt å bli sertifisert til å undervise andre i egen organisasjon, kan du delta på vårt autorisasjonskurs i Relasjonsledelse. Autorisasjonskurset i relasjonsledelse gir deg en grunnleggende forståelse for kunnskaper, ferdigheter og holdninger du har behov for som leder.

I en gruppe på 10-12 stk., blir du støttet og utfordret til å reflektere over egen praksis og kjenne på mulighetene som ligger i å «gå fra posisjon til relasjon» og «gå et skritt nærmere» medarbeiderne. Noen av autorisasjonskursene, har en begrensning på maks 6-7 deltakere som gir enda større mulighet til personlig tilpasning og trening.

Kurset utfordrer deg til å bli bevisst på hvordan din egen væremåte påvirker den enkelte medarbeider og hele arbeidsfellesskapets energi, motivasjon, engasjement og evne til å skape resultater.

Kurset legger i første omgang opp til egenutvikling og vekst som leder og medmenneske, men kvalifiserer også til å undervise andre i egen organisasjon i relasjonsledelse. Kurset vil også være aktuelt for deg som ikke er i en lederrolle. Avslutningsvis får hver enkelt deltager et autorisasjonsbevis.

Utvikleren av konseptet «Relasjonsledelse», Jan Spurkeland, vil holde første kursdag og de øvrige holdes av en av partnerne i Relasjonsledelse Norge. Kurset går over 3 dager, med en første samling på 2 dager og siste dag 4 – 8 uker etterpå. I mellomperioden gjennomfører deltakerne en oppgave som presenteres siste dag.

 

Sjekk vår kurskalender for når vi kjører dette kurset.

Bok: Relasjonsledelse

Forfatter: Jan Spurkeland
Universitetsforlaget

Grunnbok om holdninger og atferd for å ivareta relasjonsledelse. Pedagogisk tilrettelagt for ledertrening og studier.

Bok: Personlig utvikling og coaching

Forfatter: Jan Spurkeland
(Fagbokforlaget 2011)

Hvordan gjøre andre gode? Hvordan bli en god prestasjons-hjelper? Nyttig til egenutvikling, studier og coaching.

Referanser

Askøy kommune
Lederutvikling for samtlige ledere

Fjell kommune
Lederutvikling for mellomledere

Meland kommune
Lederutvikling for samtlige ledere

Øygarden kommune
Lederutvikling for samtlige ledere

Søral
Samhandlingstrening for samtlige ansatte

Folkeuniversitetet
Coachingutdanning over hele landet

Politihøyskolen
Forelesninger innen lederutdanning

Høyskolen i Bodø
Forelesninger innen ulike studieretninger.

Handelshøyskolen BI
Forelesninger innen ledelse

Utdanningsforbundet
Forelesninger i ledelse for skoleansatte