Bøker

Tilpasset ledelse (2015)

Tilpasset ledelse er en beskrivelse av hvordan en leder kan møte de fleste menneskers behov for å bli ledet. Stadardisert ledelse treffer ikke noen, mens denne tilnærmingen kan treffe mange. Konseptet erstatter mange historiske forsøk på det samme, mellom annet situasjonsbestemt ledelse.
Utgitt 2015
Bestill
Video

Relasjonsledelse (2013)

Menneskekunnskap er stadig viktig i ledelsesfaget. Det handler om å skape gode relasjoner til viktige medspillere både innenfor og utenfor bedriften. 4. utgave er oppdatert med ny og aktuell forskning og har nytt fokus på etikk og ledelse. Relasjonsledelse gir en innføring i sentrale sider ved relasjonsorientert ledelse, og ferdigheter innen dialog og kommunikasjon blir viet stor oppmerksomhet. Boken er praktisk tilrettelagt for anvendelse i hverdagen og gir mange ideer og refleksjoner som leseren vil kunne benytte. Denne nye utgaven har styrket den faglige/akademiske argumentasjonen og tilfanget av solide referanser. Selv om strukturen på boken i all hovedsak er uendret er den gjennomgående bearbeidet og forbedret. I tillegg har forfatter lagt inn læringsmål til hvert kapittel.
Utgitt 2013
Bestill
Video

Relasjonskompetanse (2020)
Relasjonskompetanse 3.utgave_w129
Gode løsninger og resultater oppstår i spenningsfeltet mellom mennesker. Forskning viser at relasjonsmesterneoppnår de beste resultatene. Dette er noe av hovedinnholdet i Relasjonskompetanse som gir både praktisk ogteoretisk innsikt i ferdigheter og evner som utgjør kjernen i relasjonskompetanse. Ved å øve og være bevist påelementene i relasjonskompetanse vil leseren kunne lykkes bedre i samhandlingen med andre og oppnå bedreresultater. Boken er pedagogisk tilrettelagt slik at leseren – en leder, en coach, en student eller en lederutvikler-kan benytte den som verktøy for trening og samhandling.
Utgitt 2012
Bestill
Video
Omtale av 2.utg

Relasjonspedagogikk (2011)

Relasjonspedagogikk tar utgangspunkt i relasjonen mellom lærer og elev. Videre handler boken om alle viktige samarbeidsforhold i skolen. Disse relasjonene får avgjørende betydning for læring, trivsel og skoleprestasjoner. Boka fokuserer på hvordan vi kan unngå frafall og utvikle en inkluderende skole som gir tilpasset opplæring.
Utgitt i 2011
Bestill
Video

Prestasjonshjelper (2011)

Hvordan gjøre andre gode? Hvordan utvikle deg til en god prestasjonshjelper for andre. Kjenn deg selv før du er coach, veileder og mentor for andre.
Utgitt 2011
Bestill
Video

Kommende arrangementer

Det er ingen kommende events på dette tidspunktet.