Studier

Relasjonsledelse Norge tilbyr flere ulike studier, alt fra enkeltdager til lengre prosesser over måneder og år avhengig av kundens behov og ønsker. Det er derfor ikke mulig å beskrive nøyaktig alle muligheter, men nedenfor har vi forsøkt å lage en beskrivelse av noen av de korte studiene vi kan tilby i tillegg til vårt autorisasjonsstudie i Relasjonsedelse. De fire studiene vi her presenterer, bygger videre på den norske ledermodellen og Relasjonsledelse. Det vil være en stor fordel, men ikke en forutsetning, at deltagerne tidligere har deltatt på det autorisasjonsstudie i Relasjonsledelse.

Studiet tar utgangspunkt i ulike dimensjoner fra relasjonskompetansehjulet til Jan Spurkeland, og beskriver ”hvordan” den enkelte leder kan legge til rette for motivasjon, energi og resultater gjennom å opptre relasjonskompetent.

Alle de nye studiene vil ha samme form som tidligere studier i Relasjonsledelse. Deltagerne vil gjennomgående presenteres for nære og tilpassede forelesninger samt praktiske øvelser og case der det legges til rette for egenrefleksjon og læring, enkeltvis eller i gruppe. Vi vil ta utgangspunkt i erfaringer og opplevelser fra deltagernes egen arbeidshverdag, og målet er at studiene oppleves relevante og praksisnære.

Studiene kan holdes både som åpne og bedriftsinterne studier.

Mer info: relasjonsledelse.no/Relasjonsakademiet/