Hvorfor oss?

Beste kompetanse

Våre konsulenter har tyngst og bredest kompetanse omkring begrepet Relasjonsledelse og Relasjonskompetanse i Norge. Alle er autoriserte brukere av konseptet, og har lang erfaring med å formidle denne kunnskapen videre til private, statlige og kommunale aktører.

Alle konsulentene har praktisk ledererfaring, og kan personlig gå god for nytten og virkningen av ledelsestilnærmingen. Uavhengig av hvilken konsulent dere velger, er dere sikret å møte en med faglig tyngde og praktisk erfaring. Alle er gode formidlere og tilretteleggere av læringsprosesser.

Vi har fortløpende erfaringsutveksling og refleksjoner omkring produktene som tilbys, og vi evaluerer gjennomgående opplegget vi møter de ulike kundene med.

Relasjoner gir resultater

Nyere forskning fra bl.a., BI viser at sterke jobbrelasjoner fører til bedre arbeidsinnsats. Høyere nærvær og bedre motivasjon er andre konsekvenser av relasjonsledelse.

Forskning og Linker som underbygger våre teorier: 

God ledelse i Norge
Ledere kan skape større forståelse for mål gjennom relasjonsorientert ledelse, skriver professor Øyvind L. Martinsen ved BI.

”Myk” ledelse fremmer prestasjoner
Hvis gode prestasjoner er målet, bør vi ikke ønske mer «hard» ledelse, skriver professor Bård Kuvaas ved Handelshøyskolen BI.

Ledelse som virker
Professor Bård Kuvaas ved Handelshøyskolen BI presenterer fem grunnprinsipper for ledere som vil ha det beste ut av sine medarbeidere.

Få det beste ut av de ansatte
Ansatte som opplever å ha en sosial tilknytning til organisasjonen de jobber i, er mer motivert og leverer bedre resultater enn de som kun har en økonomisk tilknytning.

Å lede de vanskelige
Det faller mindre naturlig å utvikle gode personlige relasjoner til den «vanskelige» medarbeideren. Studier tyder på at det kan være ekstra lønnsomt å gjøre det, skriver Bård Kuvaas ved BI.

Støttende ledere er lønnsomme ledere
Støttende, myk, imøtekommende «curlingledelse» gir mer fornøyde medarbeidere og bedre lønnsomhet.

Ledere som lykkes
Ledere oppnår bedre resultater om de sjefer mindre, hevder førsteamanuensis Øyvind L. Martinsen ved Handelshøyskolen BI.

Rock’n Roll ledelse funker best
Rock’n Roll ledelse skaper engasjement, innovasjon, vekst og klingende mynt.

Ledelse av forventninger
Tre nøkler til hvordan ledere kan styre forventninger på arbeidsplassen.

 

Kommende arrangementer

Det er ingen kommende events på dette tidspunktet.