Relasjonsakademiet

Alle studier i Relasjonsakademiet Jan Spurkeland

Reflektoriet på Seim

Autorisasjon i / modul:

 1. Relasjonsledelse
 2. Relasjonskompetanse
 3. Prestasjonshjelp
 4. Relasjonspedagogikk
 5. Verktøybruk
 6. Tilpasset Ledelse
 7. Relasjonell atferd i Arbeidslivet

 

For oversikt alle aktuelle studier,
datoer, steder og påmelding, vennligst se Relasjonskompetanse.no og her

Autorisasjon i Relasjonsledelse, Modul 1

Relasjonsledelse 5.utg

3 dagers innføring i Relasjonsledelse bygget opp omkring læreboka Relasjonsledelse. Studiet er bygget opp slik: Dag 1 og dag 2 er innføring i teorien. Mellomperioden på 2-3 måneder skal brukes til lesing og besvarelse av kunnskapsspørsmål fra læreboka samt forberedelse til et kort foredrag. Dag 3 er en fagdag basert på korte foredrag fra deltakerne. Studiet avsluttes med autorisasjonsvitnemål. Studieavgift: Kr. 9 000,- inkl. lærebok, el.materiell og servering. Studiet kan gjennomføres på en rekke ulike geografiske steder i Norge.

Relasjonsakademiet Jan Spurkeland -Hvorfor, hva og hvordan

 

 

Autorisasjon i Relasjonskompetanse, Modul 2. Madeira Leadership Seminar.

5 dagers studium i Relasjonskompetanse bygget opp omkring læreboka Relasjonskompetanse. Studiet foregår på Madeira som et sammenhengende seminar over en uke. Vi holder til på hotellet Jardin do Lago i Funchal der deltakerne bor og studerer. Stedet er en viktig læringsarena for dybdestudier med muli

Madeira Seminar

gheter for gruppeaktiviteter utendørs og refleksjonstider både i gruppe og på enerom.

Studiet forutsetter fullføring av modul 1. Studieavgift: kr. 10 000,- inkl. el. læremateriell. Lærebok kjøpes og leses av studenten før seminaret. Studiet avsluttes med autorisasjonsvitnemål. Hotellkostnader gjøres opp ved avreise av den enkelte deltaker og har en pris på ca 900 Euro inkl. frokost og lunsj. Reiser bestilles og betales av den enkelte deltaker og har basert seg på Norwegian sitt rutefly Oslo-Funchal hver tirsdag .

Hvorfor, hva og hvordan

 

Autorisasjon i Prestasjonshjelp, Modul 3, Madeira Leadership Seminar.

5-dagers studium i Prestasjonshjelp basert på læreboka Prestasjonshjelp. Vi gjennomfører studiet på Madeira .Studiet gjennomføres etter samme opplegg og til samme pris som beskrevet under Modul 2. Studiet forutsetter gjennomført Modul 1 og avsluttes med autorisasjonsvitnemål.

 

 

 

 

Autorisasjon i Relasjonspedagogikk, Modul 4.

5 dagers studium basert på lærebøkene Relasjonspedagogikk og Relasjonskompetanse i skolen. Studiet arrangeres i Norge, men kan også tilpasses studier i utlandet. Studiet gjennomføres som 3 + 2 dager. I mellomperioden skal studentene gjøre praksiserfaringer i relasjonspedagogikk som skal rapporteres og deles i studentgruppa på siste samling. Studieavgift i Norge kr. 15 000,- inkl. læremateriell. Studieavgift for utlandet ca kr. 12 000,- inkl. læremateriell. Studiet avsluttes med Autorisasjonsvitnemål.

Hvorfor, hva og hvordan

 

 

Autorisasjon i Verktøybruk Modul 5

4 dagers studium og utprøving av verktøy. Studiet er bygget opp i 2+2 dager med en mellomperiode for utprøving og trening i verktøybruk. Studiet foregår i REFLEKTORIET på Seim og arrangeres en gang pr. år. Vi har en verktøykasse som hittil inneholder 8 forskjellige verktøy:

 • Kartlegging av Relasjonskompetanse – inntil 360 graders kartlegging.
 • Kartlegging av Lagkvalitet – 14 ulike dimensjoner i et lag
 • Kartlegging av jobbmotivasjon – 25 ulike motivasjonsfaktorer
 • Kartlegging av de syv grunnverdiene i menneskeorientert arbeid
 • Kartlegging av arbeidsmiljø. RAUS-testen.
 • Kartlegging av PPP – Preferert Pedagogisk Praksis
 • Kartlegging av Relasjonsbilde for skolebarn/elever
 • Kartlegging av Relasjonsbilde for voksne
 • Den nye medarbeidersamtalen, RRS – samtalen

Verktøybruk koster kr. 15 000,- inkl. alle verktøyene og utprøving av dataregistrering av 360 graders kartlegging.

Studiet autoriserer deltakerne i bruk av alle verktøyene og avsluttes med Autorisasjonsvitnemål.

Hvorfor, hva og hvordan

Tilpasset Ledelse. Modul 6. Madeira Leadership Seminar.

Tilpasset ledelse

5-dagers studium på Madeira etter samme opplegg som modul 2. Studiet baseres på læreboka Tilpasset Ledelse. Tilpasset ledelse er svært moderne og peker mot framtidens lederstil. Dette handler om individets behov for ledelse i kombinasjon med organisasjonens prinsipper for ledelse. Dette er den første beskrivelsen av en lederstil der medarbeiderens behov og ønsker gjøres til et hovedpoeng. Medarbeidere skal kunne «bestille» ledelse hos sin nærmeste leder for å kunne yte sitt beste. Seminaret gir innføring og trening i bruk av moderne ledelsesprinsipper. Seminaret koster kr. 10 000,- og avsluttes med Autorisasjonsvitnemål.

Informasjon til alle interesserte og forhåndsregistrerte
Madeira Leadership Seminar 2018/2019 modul 2,3,og 6

Hvorfor, hva og hvordan

Relasjonell atferd i Arbeidslivet. Modul 7

Relasjonell atferd i arbeidslivet handler om hvordan mennesker påvirker hverandre ved hjelp av relasjonell atferd. Temaet er trolig det viktigste innen arbeidsmiljø , god ledelse, god lærerpraksis og god praksis for helsepersonell.
Dessuten angår temaet alle yrkesområder der mennesker leverer tjenester til andre. Seminaret består av forelesninger fra boka og øvelser i relasjonell atferd.

Hvorfor, hva og hvordan

Kommende arrangementer

Det er ingen kommende events på dette tidspunktet.