Kan ikke lede noen du ikke kjenner

Tenker du at det ikke er så farlig hvordan medarbeiderne dine har det? Da kan veien til gode resultater bli kronglete.

Øyvind og Hanne Kristin

AV:STINE HELGESEN-EIDE, Haugesunds Avis

ARBEIDSLIV: Tilbakemeldinger er avgjørende for å få medarbeiderne til å blomstre. Minst like viktig er at den er ferskvare. Gi mest ros. Rop det gjerne ut. Gi konstruktiv kritikk raskt etter en hendelse, men under fire øyne.
Det var ett av rådene ledergruppa i Deep Ocean fikk da de hadde sin tredje av fire samlinger i relasjonsledelse denne uken. Øyvind Røkenes, som har jobbet med Deep Ocean siden 2009, hadde med seg tidligere politidirektør Hanne Kristin Rohde. Begge tar utgangspunkt i Jan Spurkelands ledelsesteori som er skreddersydd for norske forhold.
Budskapet fra de to var blant annet at det ikke er noen motsetning mellom å oppnå mål og resultater, og å bruke tid og ta vare på de ansatte, snarere tvert imot.
– Hvordan menneskene behandles og involveres avgjør hvor lang veien til målet er, og hvor fort vi kommer dit. Er relasjonene gode er man 80 prosent på vei, sier Rohde. Hun er opptatt av at mellommenneskelige relasjoner aldri kan effektiviseres. Og at du ikke kan lede et menneske du ikke kjenner.
LES OGSÅ:  – Det har vært en øyeåpner, sier operasjonsdirektør Ottar Mæland

Unngå diskusjonsfellen

Derfor må du være nysgjerrig på mennesker. Det handler om dine holdninger som leder og din evne til å etablere dialog. Ikke gå i diskusjonsfellen – snakk om det og lytt, sier Rohde.
Røkenes supplerer:
– Lederen er, enten han vil eller ei, en formell rollemodell og en kulturskaper. Atferden til lederen blir de ansattes holdninger, sier Røkenes.
Selvinnsikt og selvutsikt for lederen, og å se 24-timersmennesket for å kunne få ut potensialet og gi tilpasset ledelse til hver enkelt, er andre råd lederne fikk med seg på veien.

Tydelige forventninger

At både leder og ansatt vet hva som forventes av dem begge er en nøkkel til suksess. Her er medarbeidersamtaler et sentralt verktøy.
– Har man ikke uttalte forventninger, kan man heller ikke komme med konstruktiv tilbakemelding. Hver ansatt bør få noen timer med sin leder, sier Røkenes.
Da Rohde var ny i jobben hadde hun forventningssamtaler med de ansatte om hvilke forventninger de hadde til henne og omvendt.
– Noen dager tok jeg også med meg kaffekoppen, satte meg hos en ansatt og spurte hva som var det første vedkommende ville tatt tak i hvis hun satt i min stol.
For dem som mener relasjonell ledelse er for mykt, har Rohde følgende svar:
– Dette er ingen rosa idyll og puse-stil. Vi skal ha resultater.
Foredragsholderen kommer tilbake til Haugalandet til HR-dagen på Rica Maritim 15. Mai.

 

Tenker du at det ikke er så farlig hvordan medarbeiderne dine har det? Da kan veien til gode resultater bli kronglete.