Kartlegging av Relasjonskompetanse

Relasjonskompetansen kan kartlegges inntil 360 grader. For det bruker vi følgende verktøy:

  • Lederens evaluering av egen Relasjonskompetanse
  • Lederens leder sin evaluering av lederens Relasjonskompetanse
  • Lederens kollega sin evaluering av lederens Relasjonskompetanse
  • Lederen sine medarbeideres vurdering av lederens Relasjonskompetanse

 

Relasjonskompetansen kan også vurderes av her enkelt uten at det settes inn i ett 360 graders perspektiv. Da bruker vi følgende verktøy:

  • Egenevaluering av Relasjonskompetanse for personer med lederansvar
  • Egenevaluering av Relasjonskompetanse for personer uten lederansvar

Vi kan også tilby hjelp til å måle kvaliteten på et lag samt hvilken motivasjon en medarbeider har for en jobb.

Se ellers informasjon om verktøyene på verktøysiden.

 

Kommende arrangementer

Det er ingen kommende events på dette tidspunktet.