Kartlegging

Referanser

I samarbeid med Universitetet i Bergen har vi kartlagt flere hundre ledere i ulike organi-sasjoner og på ulike nivå. Materialet omfatter både offentlig og privat sektor.