PPP-profil

Hva er PPP-profilen?

PPP-profilen for en pedagog viser personens styrke og utviklingsmuligheter på 9 ulike pedagogiske områder. Det er ikke et mål å bli god på alle områdene, men det kan være behov for å tenke på kompetanseutvikling på et eller to områder der en pedagog føler det ville styrke vedkommende i møte med elevene.

Begrepet PPP = Pedagogers prefererte praksis

Kommende arrangementer

Det er ingen kommende events på dette tidspunktet.