Egenevaluering

Hva er relasjonsbilde?

Relasjonsbilde av en person er andre menneskers sympatiske bilde av personen samt personens egen positive selvoppfatning.

Hensikt

Kartlegging av kontekstuelle relasjoner for eget selvbilde / selvoppfatning.

 • å styrke menneskers positive oppfatning av seg selv
 • å utvikle relasjoner til andre
 • å bli trygg i viktige relasjonelle forhold i livet
 • å forbedre sin indre motivasjon
 • å utvikle et positivt selvbilde
 • å oppnå høyere arbeidsglede
 • å utvikle sin sosiale aksept
 • å utvikle egen arbeidskapasitet
 • å utvikle egen hjelpsomhet og deltagelse i sosiale situasjoner
 • å utvikle tillit til andre mennesker

Bruk

Relasjonsbilde kan utvikles i alle stadier av et arbeidsforhold. Det kan være ekstra interessant å gjøre det tidlige mens arbeidstakeren er nytilsatt. Men uansett er det viktige å kartlegge den ansattes relasjonsbilde som et personlig viktig dokument i den organisatoriske konteksten personen befinner seg i.

Relasjonsbilde er en personlig eiendom og skal ikke arkiveres eller benyttes i noen offentlig sammenheng. Personen skal ta vare på sitt relasjonsbilde og gjerne ha det tilgjengelig på et sted der det kan fornyes og videreutvikles.

Relasjonsbilde finnes i to versjoner:

 • Relasjonsbilde
  For bruk av alle
 • Relasjonsbilde skole
  For bruk i skolen med fokus på elevers relasjonsbilde

Hva er PPP-profilen?

PPP-profilen for en pedagog viser personens styrke og utviklingsmuligheter på 9 ulike pedagogiske områder. Det er ikke et mål å bli god på alle områdene, men det kan være behov for å tenke på kompetanseutvikling på et eller to områder der en pedagog føler det ville styrke vedkommende i møte med elevene.

Begrepet PPP = Pedagogers prefererte praksis

Kommende arrangementer

Det er ingen kommende events på dette tidspunktet.