Skoleansatte i Voss kommune

Onsdag 13.august hadde Jan Spurkeland kursdag med samlige skoleansatte i Voss kommune. Ca 300 deltakere var samlet i Kulturhuset. Med utgangspunkt i pilotskolen på Voss, Kløve skule, sine erfaringer med Relasjonspedagogikk, fikk alle  en grunnleggende innføring i denne elevsentrerte pedagogikken.

Tilbakemeldingene var gode.