Relasjonsledelse blir internasjonal!

Relasjonsledelse Norge har inngått et samarbeid med Institut for Relationspsykologi i Danmark. Vårt felles mål er å gjøre Relasjonsledelse kjent på et nordisk og internasjonalt nivå.