Rektorer og styrere i Bergen kommune

Onsdag 20.august var alle rektorene og styrerne i Bergen kommune  samlet på Søreide skole til foredrag med Jan Spurkeland. Det var fagavdeling for barnehage og skole som arrangerte samlingen. Deltakerne fikk innføring i sentrale deler av Relasjonsledelse, Relasjonskompetanse og Relasjonspedagogikk.

Ca 200 deltakere var tilstede.Tilbakemeldingene var gode.