Autorisasjonskurs Relasjonsledelse i Bodø 27. – 28.11.17

Kursholdere:    Jan Spurkeland og Nina Kramer Fromreide

Tre (2+1) dagers autorisasjonskurs

• Dag 1 og 2 er innføring i relasjonsledelse – teori og holdninger
• Mellomperiode der du studerer og jobber med oppgavebesvarelse.
• Dag 3 er en fagdag basert på korte foredrag fra deltakerne.
Studiet avsluttes med autorisasjonsvitnemål.

Studieavgift: Kr. 9 000,- inkl. lærebok, el.-materiell og servering.
Begrenset antall plasser.

For mer informasjon og påmelding se kursbeskrivelsen.