Autorisasjonskurs i Relasjonsledelse i Steinkjer 11-12. September – 2017

Kursholdere:    Jan Spurkeland og Helene Arnø

Tre (2+1) dagers autorisasjonskurs i regi av RelasjonsakademietMIDT / heleDU AS

• Dag 1 og 2 er innføring i relasjonsledelse – teori og holdninger
• Mellomperiode der du studerer og jobber med oppgavebesvarelse.
• Dag 3 er en fagdag basert på korte foredrag fra deltakerne.
Studiet avsluttes med autorisasjonsvitnemål.

Studieavgift: Kr. 9 000,- inkl. lærebok, el.-materiell og servering.
Begrenset antall plasser.

For mer informasjon – ta kontakt med Helene: telefon 97 13 12 00 eller helene@heledu.no

Påmelding Namsos 21. og 22. juni     Trondheim 28. og 29. august     Steinkjer 11. og 12. september