Autorisasjonskurs i relasjonsledelse; Drammen 20.- 21. sept. 2016 + en dag vår 2017

Som leder skal du skape resultater sammen med dine medarbeidere.
Hvor bevisst er du på relasjonens betydning i dette arbeidet?!
Hvor bevisst er du på at din væremåte påvirker den enkelte medarbeider og hele arbeidsfellesskapets energi, motivasjon, engasjement og evne til å skape resultater?! «Hvem lar du andre bli sammen med deg?!»

Autorisasjonskurset i relasjonsledelse gir deg en grunnleggende forståelse for kunnskaper, ferdigheter og holdninger du har behov for som leder. I en gruppe på 10-12 stk., blir du støttet og utfordret til å reflektere over egen praksis og kjenne på mulighetene som ligger i å «gå fra posisjon til relasjon» og «gå et skritt nærmere» medarbeiderne.

Kurset legger i første omgang opp til egenutvikling og vekst som leder og medmenneske, men kvalifiserer også til å undervise andre i relasjonsledelse. Avslutningsvis får hver enkelt deltager et autorisasjonsbevis.

Utvikleren av konseptet «Relasjonsledelse», Jan Spurkeland, vil holde første kursdag. Marit Lysebo, partner i nettverket Relasjonsledelse Norge, vil delta på den første og holde de to neste.

Pris: 8 500,-
Inklusive elektronisk materiell, boka «Relasjonsledelse» og lunch tre dager.
Sted: Drammen
Nærmere info og detaljert program sendes påmeldte deltagere.
Påmelding:
Marit@macama.no eller mobil 98017355