RAUS-konseptet

Spesialkonsept for redusert sykefravær

Enhver organisasjon som innfører god relasjonsledelse, vil over tid også oppleve en viss nedgang i sykefraværet. For organisasjoner med særskilte behov innen sykefravær kan vi i tillegg tilby et konsept spesialutviklet med sikte på mindre fravær og økt tilstedeværelse: RAUS

Gjennom konseptet lærer du som leder å identifisere hvilke faktorer som bestemmer om dine medarbeidere kommer eller ikke kommer på jobb, samt hvordan du stimulerer nærværsskapende faktorer i organisasjonen.

RAUS-konseptet – utvikling av det gode arbeidsmiljøet består av 4 fokusområder:

  • Relasjon og respekt – Kjenne medarbeiderne og respektere dem som mennesker og fagpersoner
  • Anerkjennelse og ansvar – Gi ros og ansvar samt tilrettelegge for arbeid i «Flytsonen»
  • Utvikling – Bli kjent og bygge relasjoner og tilrettelegge for utvikling bl.a. gjennom utviklingssamtaler
  • Samhandling og smil – Sørge for at ingen føler seg alene og fremme humor og kreativitet

Kommende arrangementer

Det er ingen kommende events på dette tidspunktet.