R & R-samtalen

Relasjons- & Resultatsamtalen (R & R-samtalen RRS*)

Ett nytt konsept for medarbeidersamtalen med et sterkt fokus på medarbeiderens utvikling og motivasjon. Samtalen er delt opp i fire fokusområder eller stasjoner som vi kaller det i konseptet. Hver stasjon har sitt mål:

 1. 24-timers mennesket —
  MÅL (for begge): At leder blir oppdatert på medarbeiders situasjon og at det skapes en GOD RELASJON.
 2. Oppgaver, mål og resultater—
  MÅL (for begge): Bevisstgjøring om medarbeiderens jobbsituasjon og lederens forventninger for neste periode.
 3. Kompetanseutvikling
  MÅL: Å skape trygghet hos medarbeideren med hensyn til jobbutførelse og jobbelastning.
 4. Tilbakemelding
  MÅL: Å skape energi hos din medarbeider slik at vedkommende føler seg sett og utvikler seg videre!

 

* RRS er merkevarebeskyttet og kan kun brukes etter gjennomført opplæring.

Kommende arrangementer

Det er ingen kommende events på dette tidspunktet.