Relasjonell Rekruttering gjennom Gruppeintervju

Relasjonsledelse Norge tilbyr kurs i
«Relasjonell Rekruttering gjennom GRUPPEINTERVJU»

Se introduksjonsvideo: Kursleder – Lise Holsen

Målgruppen er ledere og andre som arbeider med rekruttering av nye medarbeidere.

Kurset er organisert i 2 trinn som bygger på hverandre. Du kan velge å delta på Introduksjonskurset som gjennomføres på en kursdag, og du kan også fortsette med oppfølgingskurset over 2 dager. Velger du å fullføre tre dager, fører dette frem til sertifisering som prosessleder av «Relasjonell Rekruttering gjennom GRUPPEINTERVJU». Det utstedes kursbevis fra Relasjonsledelse Norge.

 

Beskrivelse av Trinn 1 – Innføringskurs

Dette er et dagskurs som gir en innføring i Jan Spurkelands relasjonsteori som ligger til grunn for denne måten å rekruttere på, samt presenterer modellen for GRUPPEINTERVJU, utviklet av kursholder Lise Holsen.

Beskrivelse av Trinn 2 – Tilpasning til egen organisasjon

Dette er første dag i Oppfølgingskurset, som bygger på Innføringskurset. Deltakerne vil her få mulighet til å arbeide med konkretisering av tilrettelegging for gruppeintervju i egen bedrift. Trening i prosessledelse av intervjuet.

Beskrivelse av Trinn 2 – Sertifisering med Coaching

Dette er andre dag i Oppfølgingskurset. Deltakerne fullfører en plan for gruppeintervju for egen bedrift, og gjennomfører prosessledelse av gruppeintervju. Kursleder Lise Holsen coacher deltakerne.

PRIS pr. dag kr. 6000.- inkl lunsj.

Spørsmål og påmelding til kursholder Lise Holsen – rekruttering@connect-us.no

Alternativt er det også mulig å bestille et spesialtilpasset kurs for en gruppe deltakere innen samme bedrift, hvor opplæringen gis i direkte tilknytning til en rekrutteringsprosess i bedriften. Ta kontakt med Relasjonsledelse Norge v/Lise Holsen for å drøfte behov, mulighet og pris.

Følg oss på Facebook: Facebook.com/gruppeintervju/

Kommende arrangementer

Det er ingen kommende events på dette tidspunktet.