Verktøy

Relasjonsledelse Norge tilbyr en rekke ulike verktøy bl.a.:

Kartlegging av Relasjonskompetanse
Verktøy for kartlegging av relasjonskompetanse både egenavaluering samt inntil 360 graders perspektiv

R & R samtalen
Verktøy for medarbeidersamtaler

RAUS konseptet
Spesialkonsept for redusert sykefravær

Referanser

Bergen kommune
Omfattende treningsprogram for ansatte i helse og omsorg

Øygarden kommune
Treningsprogram for ledere og ansatte i pleie og omsorg

Molde kommune
Treningsprogram for utvalgt gruppe innen helse og omsorg

Hustavle
Konseptet brukt på en rekke seminarer for ulike organisasjoner

*) Grunnpilarene i R.A.U.S.:

Ill. grunnpilarene i R.A.U.S.