Kartlegging av Relasjonskompetanse

Relasjonskompetansen kan kartlegges inntil 360 grader. For det bruker vi følgende verktøy:

  • Lederens evaluering av egen Relasjonskompetanse
  • Lederens leder sin evaluering av lederens Relasjonskompetanse
  • Lederens kollega sin evaluering av lederens Relasjonskompetanse
  • Lederen sine medarbeideres vurdering av lederens Relasjonskompetanse

 

Relasjonskompetansen kan også vurderes av her enkelt uten at det settes inn i ett 360 graders perspektiv. Da bruker vi følgende verktøy:

  • Egenevaluering av Relasjonskompetanse for personer med lederansvar
  • Egenevaluering av Relasjonskompetanse for personer uten lederansvar

Vi kan også tilby hjelp til å måle kvaliteten på et lag samt hvilken motivasjon en medarbeider har for en jobb.

Se ellers informasjon om verktøyene på verktøysiden.