Relasjonsakademiet

Alle studier i Relasjonsakademiet Jan Spurkeland

Reflektoriet på Seim

Autorisasjon i / modul:

 1. Relasjonsledelse
 2. Relasjonskompetanse
 3. Prestasjonshjelp
 4. Relasjonspedagogikk
 5. Verktøybruk
 6. Tilpasset Ledelse
 7. Relasjonell atferd i Arbeidslivet (kommer)
 8. Relasjonell Rekruttering gjennom Gruppeintervju

 

For oversikt alle aktuelle studier,
datoer, steder og påmelding, vennligst se Relasjonskompetanse.no og her

Autorisasjon i Relasjonsledelse, Modul 1

Relasjonsledelse 5.utg

3 dagers innføring i Relasjonsledelse bygget opp omkring læreboka Relasjonsledelse. Studiet er bygget opp slik: Dag 1 og dag 2 er innføring i teorien. Mellomperioden på 2-3 måneder skal brukes til lesing og besvarelse av kunnskapsspørsmål fra læreboka samt forberedelse til et kort foredrag. Dag 3 er en fagdag basert på korte foredrag fra deltakerne. Studiet avsluttes med autorisasjonsvitnemål. Studieavgift: Kr. 9 000,- inkl. lærebok, el.materiell og servering. Studiet kan gjennomføres på en rekke ulike geografiske steder i Norge.

Autorisasjon i Relasjonskompetanse, Modul 2. Madeira Leadership Seminar.

5 dagers studium i Relasjonskompetanse bygget opp omkring læreboka Relasjonskompetanse. Studiet foregår på Madeira som et sammenhengende seminar over en uke. Vi holder til på hotellet Jardin do Lago i Funchal der deltakerne bor og studerer. Stedet er en viktig læringsarena for dybdestudier med muligheter for gruppeaktiviteter utendørs og refleksjonstider både i gruppe og på enerom.

Madeira Seminar

Studiet forutsetter fullføring av modul 1. Studieavgift: kr. 10 000,- inkl. el. læremateriell. Lærebok kjøpes og leses av studenten før seminaret. Studiet avsluttes med autorisasjonsvitnemål. Hotellkostnader gjøres opp ved avreise av den enkelte deltaker og har en pris på ca 900 Euro inkl. frokost og lunsj. Reiser bestilles og betales av den enkelte deltaker og har basert seg på Norwegian sitt rutefly Oslo-Funchal hver tirsdag .

Autorisasjon i Prestasjonshjelp, Modul 3, Madeira Leadership Seminar.

5-dagers studium i Prestasjonshjelp basert på læreboka Prestasjonshjelp. Vi gjennomfører studiet på Madeira .Studiet gjennomføres etter samme opplegg og til samme pris som beskrevet under Modul 2. Studiet forutsetter gjennomført Modul 1 og avsluttes med autorisasjonsvitnemål.

 

Autorisasjon i Relasjonspedagogikk, Modul 4.

5 dagers studium basert på lærebøkene Relasjonspedagogikk og Relasjonskompetanse i skolen. Studiet arrangeres i Norge, men kan også tilpasses studier i utlandet. Studiet gjennomføres som 3 + 2 dager. I mellomperioden skal studentene gjøre praksiserfaringer i relasjonspedagogikk som skal rapporteres og deles i studentgruppa på siste samling. Studieavgift i Norge kr. 15 000,- inkl. læremateriell. Studieavgift for utlandet ca kr. 12 000,- inkl. læremateriell. Studiet avsluttes med Autorisasjonsvitnemål.

Autorisasjon i Verktøybruk Modul 5

4 dagers studium og utprøving av verktøy. Studiet er bygget opp i 2+2 dager med en mellomperiode for utprøving og trening i verktøybruk. Studiet foregår i REFLEKTORIET på Seim og arrangeres en gang pr. år. Vi har en verktøykasse som hittil inneholder 8 forskjellige verktøy:

 • Kartlegging av Relasjonskompetanse – inntil 360 graders kartlegging.
 • Kartlegging av Lagkvalitet – 14 ulike dimensjoner i et lag
 • Kartlegging av jobbmotivasjon – 25 ulike motivasjonsfaktorer
 • Kartlegging av de syv grunnverdiene i menneskeorientert arbeid
 • Kartlegging av arbeidsmiljø. RAUS-testen.
 • Kartlegging av PPP – Preferert Pedagogisk Praksis
 • Kartlegging av Relasjonsbilde for skolebarn/elever
 • Kartlegging av Relasjonsbilde for voksne
 • Den nye medarbeidersamtalen, RRS – samtalen

Verktøybruk koster kr. 15 000,- inkl. alle verktøyene og utprøving av dataregistrering av 360 graders kartlegging.

Studiet autoriserer deltakerne i bruk av alle verktøyene og avsluttes med Autorisasjonsvitnemål.

Tilpasset Ledelse. Modul 6. Madeira Leadership Seminar.

Tilpasset ledelse

5-dagers studium på Madeira etter samme opplegg som modul 2. Studiet baseres på læreboka Tilpasset Ledelse. Tilpasset ledelse er svært moderne og peker mot framtidens lederstil. Dette handler om individets behov for ledelse i kombinasjon med organisasjonens prinsipper for ledelse. Dette er den første beskrivelsen av en lederstil der medarbeiderens behov og ønsker gjøres til et hovedpoeng. Medarbeidere skal kunne «bestille» ledelse hos sin nærmeste leder for å kunne yte sitt beste. Seminaret gir innføring og trening i bruk av moderne ledelsesprinsipper. Seminaret koster kr. 10 000,- og avsluttes med Autorisasjonsvitnemål.

Informasjon til alle interesserte og forhåndsregistrerte
Madeira Leadership Seminar 2018/2019 modul 2,3,og 6

Relasjonell atferd i Arbeidslivet. Modul 7 (kommer)

Relasjonell Rekruttering gjennom Gruppeintervju

Målgruppen er ledere og andre som arbeider med rekruttering av nye medarbeidere.
Kurset er organisert i 2 trinn som bygger på hverandre. Du kan velge å delta på Introduksjonskurset som gjennomføres på en kursdag, og du kan også fortsette med oppfølgingskurset over 2 dager. Velger du å fullføre tre dager, fører dette frem til sertifisering som prosessleder av «Relasjonell Rekruttering gjennom GRUPPEINTERVJU». Det utstedes kursbevis fra Relasjonsledelse Norge.

 • Trinn 1 – Innføringskurs
 • Trinn 2 – Tilpasning til egen organisasjon
 • Trinn 2 – Sertifisering med Coaching

Mer info: Relasjonell Rekruttering gjennom Gruppeintervju

Spørsmål og påmelding til kursholder Lise Holsen – rekruttering@connect-us.no

Kommende arrangementer

 1. Modul 1 i Relasjonsakademiet. Førde

  oktober 1 - oktober 2
 2. Autorisasjonskurs i Relasjonsledelse, Bodø

  oktober 3 - oktober 4
 3. Modul 1 i Relasjonsakademiet. Bryne

  oktober 16 - oktober 17
 4. Modul 1 i Relasjonsakademiet. Stavanger

  oktober 21 - oktober 22
 5. Modul 1 i Relasjonsakademiet, Trøndelag

  oktober 23 - oktober 24