Om oss gammel

 

Jan Spurkeland

Jan Spurkeland

 

 

Relasjonsledelse som begrep og teori ble skapt gjennom min første lærebok «Ledelse,Dialog og Samspill» fra 1994. Senere har jeg utviklet begrepet gjennom bøkene Relasjonsledelse , Relasjonskompetanse, Relasjonspedagogikk og Prestasjonshjelp. Jeg er stadig vekk skrivende på nye bøker som bygger videre på samme grunnmur. Jeg har utviklet en rekke verktøy som underbygger teorien.

 

 

 

Helga Bognø

Helga Bognø

 

Jeg har en helsefaglig bakgrunn og en bred og langvarig organisasjons- og ledererfaring fra offentlig og privat virksomhet. Videreutdanning innen blant annet ledelse, coaching, gestaltveiledning og relasjonsledelse har blant annet ført meg frem til dagens ståsted. Jeg tilbyr mine tjenester innen veiledning og coaching, og holder ulike foredrag basert på relasjon, ledelse og utvikling; individuelt og på organisatorisk nivå.

Elin Gullesen Bratt

Elin Gullesen Bratt

Bred erfaring som pedagog, leder og prosessutvikler i privat og offentlig sektor. Flerårig erfaring som lærer og foredragsholder på høyskoler. Lang erfaring som kompetanseleder i kommunesektoren. Videreutdanning innen ledelse, coaching og relasjonsledelse.

Nina Kramer Fromreide

Nina Kramer Fromreide

Nina har master innen økonomi og ledelse, og er autorisert innen relasjonsledelse. Nina har lang erfaring som leder i private og offentlige organisasjoner, der fokuset har vært lagånd, kreativitet, målorientering og relasjonsledelse. De siste årene har Nina vært ansatt på Handelshøyskolen i Bodø/Universitetet i Nordland som universitetslektor i markedsføring, strategi, organisasjon og ledelse. Hun har mange års erfaring som foredragsholder blant annet i temaene ledelse og strategisk arbeid.

 

Lise Holsen

Lise Holsen

Lise, brobygger mellom mennesker, er en fengende foreleser og prosessveileder innen relasjonsarbeid. Hun har lang erfaring som rektor, personalleder og pedagog i utviklingsorienterte organisasjoner. Hun har master i ledelse, er utdannet coach og sertifisert innen relasjonsledelse, relasjonskompetanse og relasjonspedagogikk. Bred erfaring med konfliktarbeid, teambygging og innovativ rekruttering av medarbeidere.

 

Reinert Kamøy

Reinert Kamøy

Jeg er gift og har 3 voksne barn. Lang erfaring med informasjonsteknologi, ledelse, team- og organisasjonsutvikling og som gründer. Praktisk erfaring med coaching og teamutvikling samt endringsledelse fra bl.a. Statoil og Kongsberg Gruppen. Utdannet ingeniør med videreutdannelse og sertifisering innen coaching, teamutvikling og endringsledelse. Når jeg ikke jobber elsker jeg sjø og snø – gjerne sammen med vind og sol!

 

Marit Onshuus Lysebo

Marit Onshuus Lysebo

… er en engasjert foreleser som har en nær og inkluderende stil. Hun legger til rette for læringsprosesser der den enkelte blir utfordret til personlig endring og utvikling. Marit har lang erfaring som pedagog, prosessveileder og coach, samt flere års praktisk ledererfaring fra grunnskolen. Hun har videreutdanning innen coaching, veiledning og relasjonsledelse, og har en Master i ledelse fra Handelshøyskolen BI med spesialisering i anvendt organsisasjonspsykologi.

Marit bor i Drammen og tar hovedsakelig oppdrag på Østlandet, men hun bistår også i prosesser andre steder i landet.

 

Hanne Kristin Rohde

Hanne Kristin Rohde

Rohde er utdannet jurist. Ledererfaring fra 1994 og toppleder i Oslopolitiet siden 2002  . I sin ledergjerning hadde hun stort fokus på at mellommenneskelige relasjoner aldri kan effektiviseres. Hun er av mange karakterisert som en åpen og uredd leder som satte ord på  fakta og utfordringer i skjæringspunktet mellom politikk og forvaltning.

Gjennom Relasjonsledelse Norge og sitt eget firma Rohde Ledelse og relasjonsutvikling byr hun på seg selv og sine erfaringer som toppleder i en stor mediaeksponert organisasjon. I sine foredrag benytter hun eksempler fra sitt tidligere arbeid i kombinasjon med teori utviklet av Jan Spurkeland tilpasset norske arbeidslivsforhold.

Hun ble som en av rundt 800 foredragsholdere nominert til Årets motivator hos Confex for 2012. Hun ble kåret til Årets Osloborger i 2010, og har også gitt ut en barnebok (Kråka som hadde høydeskrekk, 2011). Hun romandebuterer på Kagge forlag våren 2014.